boek 602 vlinderContact met de Natuur zorgt ervoor dat de zintuigen op verschillende fronten worden aangesproken. De Natuur daagt uit om te gaan verkennen en je te verwonderen.
Confrontatie met schoonheid van de Natuur zorgt voor waardering en respect voor Al dat is.
Wat op jonge leeftijd is geleerd blijft van grote waarde op latere leeftijd. Empathie en bewustwording van de kwetsbaarheid van de Natuur bevorderd de keuze om deze te beschermen
Yippee steunt projecten die bijdragen aan het spelen met de Natuur